Barwinek pospolity idealna roślina zadarniająca do cienia

Dziś o jednej z dość popularnych krzewinek cieniolubnych, w dodatku zadarniających i płożących. Z pewnością słyszeliści…